NAUKA - Budućnost života na Zemlji

Korisna upotreba nauke ili njena zloupotreba odrediće opstanak života na Zemlji.

17.06.2018.

USLOVI NASTANKA PORODA I PREPORODA ČOVJEČANSTVA

POROD I PREPOROD ČOVJEČANSTVA /Ramazanska poruka svim ljudima na planeti Zemlji U vremenima teških iščekivanja šta će nam se sutra dešavati,kakvim ćemo iskušenjima biti podvrgnuti i kako ćemo na sve to da reagujemo,neophodno je preduzeti sve mjere sa kojim realno možemo da raspolažemo i da osujetimo sva zastrašujuća dešavanja koja nas mogu da iznenade. Živimo u vremenu kojim gospodari uzajamno nepovjerenje među ljudima,među narodima i širim društvenim zajednicama- dražavama.Nepovjerenje generira strah od onog „drugog i drugačijeg“ – posebno ako se radi o lošim iskustvima iz prošlih vremena,o nekim tragičnim događanjima koja su optretila naša generacijska pamćenja sa opstrukcijom daljih uzajamnih komunikacija u izgradnji novog uzajamnog povjerenja. Historija ljudskog bitisanja na planeti Zemlji ispunjena je krvavim dešavanjima – ratnim sukobima sa kobnim posljedicama koje su ratovi proizvodili.I skoro da nije bilo dobre volje da se iz ovih dešavanja izvuku odgovarajući korisni zaključci,da uzajamni sukobi prerastu u uzajamni dijalog,uz osudu neprimjerenih i suludih postupaka iz proteklih vremena. Šta treba da se uradi u nadolazećem vremenu? Postoje mnogi oblici djelatnosti koji čovjeku na planeti Zemlji stoje na raspolaganju! Samo prije stotinu i više godina nisu postojali nikakvi tehnički uslovi slični današljim u prostoru ostvarivanja komunikacija među ljudima i narodima – među državama !Ostvaren je toliki napredak u širenju različitih informacija,u ostvarivanju ličnih i zajedničkih kontakata ljudi na svim meridijanima planete Zemlje.Formirana je prvo LIGA NARODA,a zatim - poslije Drugog svjetskog rata i ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA,sa zadatkom da se u okviru njenih ovlaštenja rješavaju zajednički problemi svih naroda i svih država na planeti Zemlji.U dokumentu o osnivanju ove svjetske organizacije - u POVELJI UN-a navedeni su razlozi osnivanja i zadaci koje će ova Organizacija obavljati,prije svega,ostvarivanje kolektivnih i pojedinačnih prava Ljudi na planeti Zemlji,izgradnja trajnog mira na Zemlji i rješavanje svih problema postupkom pregovaranja ,uz sprečavanje daljih ratnih sukoba,te rješavanje mnogih ekonomsko-socijalnih problema ,prisutnih naročito u nerazvijenim zemljama Svijeta. Rješavanje nagomilanih pitanja i problema vezanih za dalji opstanak ljudi i svih drugih oblika života na planeti Zemlji moguća su ako se promjeni ponašanje ljudi ,posembno njihov način razmišljanja i njihovo djelovanje i uticaj na donošenje najbitnijih odluka za dalji razvoj i primjenu NAUKE I REZULTATA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOH AKTIVNOSTI,te ptimjene dalje ZLOUPOTREBE NAUKE kojom se dovodi u pitanje opstanak života na našoj planeti Zemlji. Dalji razvoj i primjena vaspitno-obrazovnih ustanova svih nivoa obrazovanja u svim Državama – članicama UN-a nudi povoljna rješavanja pitanja ponašanja ljudi i njihovo prihvatanje sadržaja Povelje UN-a,te njene praktične primjene u svim slučajevima,bez izuzetka..Ovo zahtjeva doradu postojećih ,te izradu i novih Planova i programa rada u obrazovnim sistemima,.kao i njihova povremena dorada i obavezna primjena na jedinstven način u svim Zemljama – članicama UN-a. Ovo je ostvarivo samo u slučaju transformisanja UN-a u Federaciju država UN-a koje su do sada bile njene članice na osnovu sadržaja osnivačke Povenje UN-a. Time bi se stvorio svjetski pravni sistem – sustav – koji bi GARANTOVAO OBAVEZNU PRIMJENU svih zakonskih odredbi NOVOG SVJETSKOG PRAVNOG POREDKA sa odgovarajućim zakonskim sankcijama,te smjernicama mogućih postupanja u različitim slučajevima primjene. Uz ovakve promjene javlja se i neophodnost promjene odnosa ljudi prema ženama – posebno ženama MAJKAMA , izjednačavanje njihovih prava sa pravima muške populacije dijela čovječanstva.Žene-MAJKE moraju da ostvare svoje pravo na učešće u donošenju najbitnijih odluka o opstanku ljudi na planeti Zemlji,a njihovo pravo proizlazi iz činjenice da su žene-Majke u toku postojanja ljudi na planeti Zemlji bile i ostale reproduktivna snaga i sposobnost koja je u svim vremenima garantovala kontinuitet obnavljanja života ljudi na Zemlji. Ovo pitanje nije samo moralne prirode,ovo pitanje duboko zadire i u materijalo pitanje života i djelovanja ženske populacije na izgradnji pravednijih i humanijih odnosa prema veoma složenoj i veoma osjetljivoj ulozi žena- posebno majki u daljim tokovima opstanka ljudi na Zemlji.Uslovi ,u kojim žena –Majka obavlja reprodukciju života, u značajnoj mjeri određuju kvalitet genetskog transfera ,izuzetno značajnog za nastanak novih ljudi i njihov zdrav razvoj ,te normalan opstanak nove generacije ljudi u novim uslovima trajanja,uvjetovanih nezaustavljivim tokom vremena. Ovo je od izuzetnog značaja za dalji opstanak i razvoj zdrave generacije čovječanstva u cjelini. Svaki stres koji doživljava žena-majka u toku svoje trudnoće predstvalja „seizmiči potres“ na genetski sistem – sustav – novog ljudskog bića koje se razvija u organizmu majke.Ova pojava može da da objašnjenje za kasnija devijantna ponašanja novorođenih ljudi ,kako u toku prvih mjeseci i godina života,tako i u kasnijem dijelu razvoja budućih ljudi. Za ostvarivanje svoje uloge PRVE UČITELJICE U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA – BUDUČEG ČOVJEKA – neophodna je njena priprema uz odgovarajuću svestranu društvenu podršku svih društvenih faktora:obuka u svim oblastima postupanja u toku razvoja djeteta: zdravstveno,psihološko,socijalno,društveno-razvojno,komunikativno, itd...,sve ono što dijete u toku svog sedmogodišnjeg razvoja treba da usvoji,da se upozna sa svim detaljima postupanja,ophođenja,uzajamnog ponašanja,učenja „maternjeg jezika“ po pedagoškim pravilima postupanja,uz poznavanje „djećije psihologije“.Dijete mora da stekne svoje samopoštovanje,svoj pravilan stav prema uočenim društvenim pojavama,stanjima i zbivanjima,a srazmejno mogućnostima prema svom uzrastu,da izgradi svoj odnos povjerenja prema drugim ljudima sa kojim dolazi u kontakt,i još mnogo drugih detalja koji se moraju predvidjeti i praktično primjeniti. Ovaj proces „podizanja i razvoja nove generacije ljudi na planeti Zemlji neće biti lahko izvoditi bez solidne pripreme i planskih predviđanja ovih aktivnosti na duži period djelovanja u svim državama ,članicama Organizacije UN-a,uz primjenu jedinstvenog programa i plana postupanja.Ako se uspješno ostvari planski razvoj djeteta u prvih 7 godina života,stvoriće se zdrav temelj dalje nadogradnje svih drugih ozbiljnijih i odgovornijih vaspitno-obrazovnih sadržaja u toku obrazovanja i razvoja svakog djeteta – budućeg čovjeka ,nosioca svih budućih funkcija života ljudi na planeti Zemlji.Ovaj proces je izuzetno složen i odgovoran u odnosu na dalja dešavanja koja se očekuju u pojavi novih generacija ljudi,te planska predviđanja prevazilaženja sadašnjih postojećih problema sa kojim se u današnjim vremenima susreće naša generacija ljudi. Uoči Lejletul Kadra upućujem Semogućem i Sveznajućem svoje molitve i svoje dove/molbe/ da udruži sve ljude na planeti Zemlji ,posebno žene-majke ,da svojim životnim i opšte-intelektualnim aktivnostima prihvate izazov zdravog opšte-društvenog ujedinjavanja i udruživanja u svim oblastima ljudskih djelatnosti,da pokrenu postupak dalje dogradnje OUN-a u već iskazanima pravcima djelovanja,da se za vodeće društvene strukture u svim narodima i državama izaberu konstruktivni i tolerantni ljudi,sa porebnim stručnim znanjima i sposobnostima,a u opštem interesu svih ljudi na planeti Zemlji. Posebno molim da sve Vjerske zajednice najmnogoljudskijih svjetskih religija uspostave trajnu međureligijsku saradnju na dobrobit svih ljudi na planeti Zemlji,a prema usvojenim vjerskim opredjeljenjima svojih vjerovanja i ubjeđenja . Ustrajno ujedinjavanje svih dobronamjernih ljudi postaje jedina garancija suzbijanju terorizma koji mora da nestane sa scene usvajanjem novih međuljudskih odnosa,nastalih djelovanjem vaspitno-obrazovnih sistema – sustava na svim nivoima,a posebno na nivou djećijeg razvoja u prvih sedam godina života pod uticajem prve učiteljice u životu svakog čovjeka – Majke. Svemogući i Sveznajući,Milostivi i Samilosni – omogući ljudima da na planeti Zemlji budu Tvoji istinski namjesnici na Zemlji. Žene-MAJKE do sada ste na planeti Zemlji obavljale POROD ČOVJEČANSTVA. U budućim vremenima ,pored uloge PORODA novih generacija ljudi,morate da prihvatite i ulogu njihovog PREPORODA u svim oblastima njihovog razvoja i djelovanja. Da bi ovaj proces bio izvodljiv i krajnje uspješan ,ŽENE – POSEBNO MAJKE – UJEDINITE SE ! Sarajevo,15.05.2018..god. Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.

12.06.2018.

NAUKA O SPASONOSNIM PROMJENAMA

PROGRAM RAZVOJA ZAJEDNIČKE BUDUĆNOSTI LJUDI NA PLANETI ZEMLJI ALLAH NEĆE PROMJENITI STANJE JEDNOG NARODA DOK TAJ NAROD NE PROMJENI SEBE (Kur'an) Ovaj navedeni ajet iz Kur' ana trebao bi da bude „KLJUČ BUDUĆNOSTI SVIH LJUDI NA PLANETI ZEMLJI“ . Dosljedna primjena ovog saznanja u životu svakog čovjeka treba da donese rješenja za sve naše probleme .Jedan od naših težih problema pretstavlja naša sigurna budućnost života – ugrožena ZLOUPOTREBOM NAUKE , koja generira nesagledive opasnosti po opstanak svih oblika života ,posebno ljudske vrste. U praktičnoj primjeni navedenog ajeta pronaći ćemo naš zajednički spas ! Od Objave Kur'ana časnog ,pa do današnjih dana,nikada ranije nisu postojale realnije potrebe i mogućnosti da se ovaj Kur'anski ajet primjeni kao korektor na naša ljudska neprimjerena ponašanja,a u mjeri potreba spasa ugroženog života na planeti Zemlji. Ljudskoj vrsti danas prijeti u punoj mjeri primjena „Zakona jačeg“ i uzajamno nepovjerenje koje vlada među ljudima – pojedincima i državama.Skup neograničenog broja ljudi čini jedan narod,a skup svih naroda čini čovječanstovo na Zemlji. Ova uprošćenja definicija treba da nam pomogne da steknemo uvid o kakvim i kolikom promjenama moramo da razmišljamo,da analiziramo uslove i različita sretstva koja moramo upotrijebiti u planiranju provođenja neophodnih promjena ,usmjeravajući njihovo djelovanje ka boljoj, i za sve ljude i druge oblike života.korisnijoj budućnosti. Na ovom mestu smatram da je korisno iskazati neka iskustva i saznanja o dešavanjima u proteklom- dvadesetom – stoljeću.U ovom stoljeću desila su se dva Svjetska rata :Prvi i Drugi svjetski rat,kao i cijeli niz tzv.lokalnih i regionalnih ratova.U ovim ratovima živote je izgubilo u uzajamnim sukobima 165 miliona ljudi,sa milijardom ranjenih,te ogromnim materijalnim gubicima i zastrašujućim posljedičnim djelovanjem PTSP-a (postratni traumatski stresni poremećaj),sa naknadnim djelovanjem u toku dugog vremenskog trajanja. U toku ovog stoljeća proizvedeno je i upotrebljeno i prvo nuklearno oružje (krajem II svjetskog rata –Hirošima i Nagasaki u Japanu).Daljim razvojem ovog oružja stvoreno je i termonuklearno oružje – nekoliko stotina puta jače od nuklearnog. Navedeni zastrašujući podaci upućuju na zaključak da je ovaj program zajedničke budućnosti ljudi na Zemlji jedinstvena i posljednja šansa da izbjegnemo totalno uništavanje života na našoj zajedničkoj planeti Zemlji. Prvi Kur'anski ajet koji je objavljen ljudima glasi: „Ikre',bismi rabbi- kellezi haleka...!“-Čitaj,/uči,proučavaj,/bavi se naukom i njenim istraživanjima/...Pored korisnih rezultata koji su ostvareni učenjem i razvojem nauke,ljudi su ,inercijom primjene „zakona jačeg“ vidjeli svoju mogućnost da,korištenjem nauke ,ostvare iznalaženje i uspješnu proizvodnju razločitih sretstava za uzajamno uništavanje u zloslutnim i pogubnim ratovima,vođenim na svim dijelovima planete Zemlje u svim proteklim vremenima.Ljudi danas raspolažu tako močnim uništavajućim sretstvima,da za jedan sat termonuklearnog rata mogu da unište milijardu ljudi,a ostali bi bili uništeni dejstvom smrtonosne radijacije. Upravo je nastupilo vrijeme praktične primjene navedenog Kur'anskog ajeta, koji sam upotrijebio kao naslov ovom tekstu .Molim Svemogućeg i Sveznajućeg,Milostivog,Samilosnog da nam olakša prihvatanje,razumjevanje i korisnu dalju upotrebu onog što će biti iskazano u daljem sadržaju ovog kazivanja. Nikada u ranijim vremenima svog postojanja čovječanstvo nije raspolagalo saznanjima,znanjima i tehničko-tehnološkim sretstvima uzajamnog komuniciranja kao što to danas ima.Ostvarene mogućnosti razvoja nauke i mogućnosti uzajamnih komunikacija (radio,televizija,osobni računari,mobilna telefonija,printani mediji u neograničenim količinama,itd.) ujedinili su život i rad ljudi na planeti Zemlji,ujedinili su ljude u jednu globalnu porodicu koji danas poznajemo kao ČOVJEČANSTVO.Potvrdu ovog ujedinjavanja i objedinjavanja ljudi čini postojanje ORGANIZACIJE UJEDINJENIH NARODA,sa razvijenim oblicima različite saradnje na rješavanju pitanja od zajedničkog interesa ljudi na planeti ZemljiTreba naglasiti da postignuti stepen uzajamne saradnji država – članica OUN-a,još nije dostiga onaj nivo kojim bi se osigurale mogućnosti kvalitetne primjene navedenog Kur'anskog ajeta o promjenama „naroda“koje su neophodne da bi se sudbina „tog naroda“ promjenila nabolje ! Postojeća ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA nastala je ujedinjavanjem 195 (197) Država koje čine „državotvorni narodi“ na planeti Zemlji.Zbir promjena svih pojedinačnih naroda, koji čine postojeće države, pretstavljaće PROMJENE ČOVJEČANSTVA. Ostvarivanje ideje o promjenama ČOVJEČANSTVA NABOLJE,moguće je da započne odmah – već „sutra“. Ovo je izuzetna neminovnost od koje ovisi opstanak svih oblika života na planeti Zemlji,posebno ljudi. Treba posebno da se naglasi da ovo nije „brz i kratkoročan proces“ razvojnih promjena .Možda će biti potrebno da se promjeni i nekoliko generacija ljudi.Pripreme za realizaciju ovog GLOBALNOG PROJEKTA PROMJENA SUDBINE LJUDI treba da se ostvare na sljedeći način. 1. Ostvariti promjene u odnosima među muškim i ženskim dijelovima čovječanstva,njihovim pravima ,obavezama i odgovornostima.Postojeća polovina čovječanstva koju čine žene još uvijek nije ostvarila svoja prava u oblasti ravnopravnog učešća u procesu odlučivanja,u procesu donošenja sudbonosnih odluka u dešavanjima od značaja za opstanak života na planeti Zemlji,posebno opstanak ljudi.Upravo žene pretstavljaju „reproduktivnu sposobnost čovječanstva“,one su MAJKE koje osiguravaju svojom trudnoćom od 9 mjeseci i porođajnim bolovima obnavljanje čovječanstva,brinu da njihova djeca odrastaju u skladu sa potrebama normalnog razvoj.Prve mjesece života svako dijete uzima svoju hranu za svoj razvoj iz tijela svoje majke (majčino mlijeko) ,a to je najbolji način ishrane svakog djeteta u početnoj fazi njegovog života.Majke danonočno bdiju nad životom i razvojem svoga djeteta,udovoljavaju svakoj njegovoj potrebi,pomažu djetetu da stane na svoje noge,da nauči hodati, govoriti“maternjim jezikom“,da usvoji pristojno ponašanje,da mu osigura sva neophodna saznanja i spoznaje kojim će se lakše da uključi u buduće tokove svakodnevnog života.MAJKA JE PRVA UČITELJICA U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA ! Za ovaj odgovoran,i za budućnost čovječanstva u cjelini,izuzetno značajan posao – zanimanje majke – postoji neophodna potreba posebnog obučavanja i teorijske,kao i praktične pripreme koju društvena zajednica mora da obezbjedi primjenjujući poseban program,jedinstven za sve MAJKE SVIJETA.Ovaj program treba da se sačini u OUN-u,prilagodi njegova primjena u svim zemljama,članicama UN-a.Iz ovih razloga,žene treba da su zastupljene ,prema stavu.2 Povelje UN-a, u svim organizacionim cjelinama Organizacije UN-a,posebo u SAVJETU BEZBJEDNOSTI I GENERALNOJ SKUPŠTINI,sa pravom VETA na sve odluke koje nisu u skladu sa sigurnošću po život njihove djece i čovječanstva u cjelini. 2. Da bi se ostvarili normalni uslovi života na planeti Zemlji i potpuna sigurnost za svakog za život svakog stanovnika planete Zemlje,neophodno je ostvariti potpunu zabranu ZLOUPOTREBE NAUKE i proglasiti je NAJTEŽIM MEĐUNARODNIM KRIVIČNIM DJELOM.Ova vrsta zloupotrebe pretstvalja za svakog pripadnika Islama najtežu zloupotrebu prvog objavljenog Kur'anskog ajeta „Ikre' ...“u svim njegovim oblicima spoznaje i primjene u životu ljudi! 3. Pred čovječanstvom stoji jedina alternativa ZAJEDNIČKOG ŽIVOTA I RADA, ZAJEDNIČKOG DALJEG RAZVOJA I OSTVARIVANJA ZEJEDNIČKE BOLJE BUDUĆNOSTI U SVAKOM POGLEDU. Da bi čovječanstvo ostvarilo ovaj cilj,neophodno je da se sve članice UN-a ujedine u jednu KONFEDERACIJU, ili FEDERACIJU DRŽAVA UN-a. Ovaj zadatak u svojoj realizaciji ostvario bi trajan mir,red,rad i disciplinu na svim dijelovima planete Zemlje.Ogromna sretstva koja su se do sada izdvajala za sve armije Svijeta i sve ratne potrebe u ljudstvu i tehnočko-tehnološkim sretstvima mogli bi da se upotrijebe za kultivizaciju neplodnih dijelova planete Zemlje i bolje uslove za proizvodnju i snabdjevanje ljudi zdravom hranom i pitkom vodom,te daljim rješavanjem komunalnih problema,razvoja naukei rješavanja zdravstvenih problema ljudi,proizvodnju i primjenu boljih lijekova,razvoj obrazvnih sistema na svim nivoima obrazovanja. Da bi se ovaj cilj ostvario neophodno je da OUN-a donese odluku o izradi zajedničkog programa obrazovanja PRVIH UČITELJICA U ŽIVOTU SVAKOG DJETETA ,SA POSEBNIM AKCENTOM NA UČENJE ZAJEDNIČKOG JEZIKA (npr.ENGLESKOG) za svu djecu Svijeta,uz maternji jezik.Ovim postukom riješilo bi se pitanje kvalitetne komunikacije među ljudima i daleko bržeg i boljeg uzajamnog razumjevanja i svrsishodnijeg dogovaranja u svakom pogledu.Ubrzala bi se razmjena znanja i iskustava u svim oblastima života,te olakšalo rješavanje svih životnih pitanja. ----- oooo ----- Posebna napomena: U rješavanj naznačenih pitanja očekuje se da Međureligijsko vijeće u BiH ,kao i u UN-u,kao i Vjerske zajednice u zemljama - članicama UN-a preuzmu svoju ulogu u realizaciji zacrtanih ciljeva i zadataka iskazanih u ovom tekstu. Sve postojeće vjere pretstavljaju posebne puteve koji vode do kapije NJEGOVE MILOSTI - MILOSTIVOG I SAMILOSNOG,SVEMOGUĆEG I SVEZNAJUĆEG. Zajednički je cilj svih ljudi – vjernika – da ostvare kontakt sa milošću svoga STVORITELJA. Neka nam ON pomogne da iskazane ideje zaista i ostvarimo. Ovo svoje izlaganje završiću Kur'anskim ajetom: „O vjernici,o ljudi,bojite se Boga!I neka svaki od vas vidi šta je za sutra pripremio! Bojite se Boga,jer ON dobro zna šta vi radite !“ Ahmed Korić

10.02.2018.

MANIFEST LJUDSKOG RAZUMA NA PLANETI ZEMLJIII DIO                 MANIFEST LJUDSKOG RAZUMA NA PLANETI ZEMLJI

BOSNA I HERCEGOVINA – RASADNIK NOVIH IDEJA I PROJEKATA GLOBALNOG KARAKTERA Ovaj MANIFEST sastoji se od pojedinačnih tekstova koji su nastajali pod različitim uslovima,stanjima i zbivanjima,te u različitim vremenima trajanja života na planeti Zemlji.

Redosljed dešavanja u trajanju života na planeti Zemlji nije moguće predvidjeti-posebno života ljudi –života čovječanstva. Jednu od kobnih posljedica dosadašnjeg načina življenja i djelovanja ljudi moguće je osjetiti kroz dalji razvoj ZLOUPOTREBE NAUKE.

 Vizija spasonosne pojave opstanka života na planeti Zemlji ostvariće se samo onda,ako se žene – MAJKE SVIJETA - ujedine i ostvare svoju dominantnu ulogu u učestvovanju donošenja ODLUKE O PROGLAŠENJU ZLOUPOTREBE NAUKE ZA NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO !

Ovu ODLUKU mora da ostvari dio čovječanstva koji predstavlja najbitniji dio reproduktivne sposobnosti čovječanstva – uz svesrdnu podršku razumnog dijela muške populacije –ujedinjene sa MAJKAMA SVIJETA na našoj ojađenoj planeti Zemlji.

ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA mora da doživi svoju transformaciju u FEDERACIJU DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA, sa jednim zajedničkim parlamentom i zajedničkom policijom za održavanje reda i sprečavanje delikventnih pojava u daljem razvoju drušvta na planeti Zemlji.

26.09.2017.

OVOGODIŠNJE ZASJEDANJE GEN.SKUPŠT.UN.a

OVOGODIŠNJE ZASJEDANJE GENERALNE SKUPŠTINE UN-A

Zasjedanje Generalne Skupštine UN-a u ovoj godini proteklo je u analizi dešavanja u OUN-a u periodu od prošlogodišnje Skupštine. Posebnu pojavu pretstavio je nastup novoizabranog Predstednika SAD,gospodina Trampa,njegovo obraćanje Skupštini povodom ponašanja Sjeverne Koreje,njen posljednji eksperiment sa Hidrogenskom bombom i lansiranjem prototipa interkontinentalne rakete.Posebno je bio uzbudljiv prelet ove rakete iznad teritorije Japana – države posebno osjetljive na pojavu nove nuklearne sile u neposrednoj blizini svoje teritorije i iskustvo Japana sa dešavanjima 6. i 9. avgusta 1945.god.,kada su njeni gradovi Hirošima i Nagasaki pretrpjeli nuklearlo bombardobanje. Svijet je bio zatečen nastalim dešavanjima i strepio je od onog najgoreg – da izbije NUKLEARNI RATNI SUKOB na planeti Zemlji,i da u prvom satu rata izgine milijarda ljudi,a ono što bi eventualno preživjelo,umiralo bi danima,mjesecima i po koju godinu od djelovanja opake radijacije. Ova čistokrvna demonstracija ZLOUPOTREBE NAUKE I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH DOSTIGNUĆA, u posljednjem izdanju zakržljale svijesti i ljudskog razuma na planeti Zemlji, ukazuje na potrebu hitnog buđenja najrazumnijeg i najodgovornijeg dijela čovječanstva i preduzimanje najdrastičnijih mjera protiv dalje eskalacije prijetnji,straha i razvoja neizvjesne dalje budućnosti svih vidova života na planeti Zemlji. Ko su ljudi na planeti Zemlji ? - ?da oni odlučuju o daljoj sudbini sedam milijardi ljudi- sadašnjih stanovnika ove ojađene planete. Zar se ništa pametnije ne treba da proizvodi osim atomskih,hidrogenskih i ko zna još kakvih bombi,da se proizvode rakete interkontinentalnog dometa,da se polovina industrijske proizvodnje u Svijetu bavi proizvodnjom najrazličitijih i višenamjenskih ubojitih sredstava ,iz arsenala „industrije smrti“- namjenjenih uzajamnom unišavanju ljudi i svih stvorenih materijalnih dobara,neophodnih za dalji opstanak i istrajavanje ljudskog života na Zemlji. Prije dvije godine uputio sam tekst svim Ambasadama akreditovanim u našoj Zemlji,posvećen 1914.godini –godini početka Prvog svjetskog rata,koji je,upravo,krenuo iz našeg grada – iz Sarajeva,a nakon izvedenog atentata na Prestolonasljednika Austro- Ugarske monarhije. Poznato je da se ovaj rat pretvorio u uvod u Drugi svjetski rat,još strašniji,razorniji i krvaviji od onog Prvog. Vrijeme je da se obustavi dalja ZLOUPOTREBA NAUKE NA PLANETI ZEMLJI, da ljudi prihvate logiku mira i uzrastanje uzajamnog povjerenja,da se okrenemo miroljubivom stvaralaštvu i radu za SIGURNIJU I BOLJU BUDUĆNOST ,a ne za PROŠLOST i neizvjesnu SADAŠNJOST. Da ne ponavljam ono što sam već napisao i predložio u ranije objavljenim tekstovima na Facebook-u,kao i na mojm blogovima www.osmanbosanac.bloger.ba,kao i u tekstu „Naš rat protiv svih ratova“ – „Manifest ljudskog razuma na planeti Zemlji“,molim dobronamjerne i odgovorne ljude da pokrenu realizaciju predlaganih mjera i zaključaka u naznačenim pravcima djelovanja – dok još nije kasno....dok još nije kasno.....

16.05.2017.

NAUKA - NAUKA o preživljavanju života na planeti Zemlji

                                                              II DIO     

                   MANIFEST LJUDSKOG RAZUMA NA PLANETI  ZEMLJI                                                                                                                                                                         "BOSNA I HERCEGOVINA - RASADNIK NOVIH IDEJA I PROJEKATA GLOBALNOG KARAKTERA"

 Ovaj MANIFEST sastoji se od pojedinačnih tekstova koji su nastajali pod različitim uslovima,stanjima i zbivanjima,te u različitim vremenima trajanja života na planeti Zemlji. Redosljed dešavanja u trajanju života na planeti Zemlji nije moguće predvidjeti-posebno života ljudi –života čovječanstva. Jednu od kobnih posljedica dosadašnjeg načina življenja i djelovanja ljudi moguće je osjetiti kroz dalji razvoj ZLOUPOTREBE NAUKE.

Vizija spasonosne pojave opstanka života na planeti Zemlji ostvariće se samo onda,ako se žene – MAJKE SVIJETA - ujedine i ostvare svoju dominantnu ulogu u učestvovanju donošenja ODLUKE O PROGLAŠENJU ZLOUPOTREBE NAUKE ZA NAJTEŽE MEĐUNARODNO KRIVIČNO DJELO !

Ovu ODLUKU mora da ostvari dio čovječanstva koji predstavlja najbitniji dio reproduktivne sposobnosti čovječanstva – uz svesrdnu podršku razumnog dijela muške populacije –ujedinjene sa MAJKAMA SVIJETA na našoj ojađenoj planeti Zemlji.

 ORGANIZACIJA UJEDINJENIH NARODA mora da doživi svoju transformaciju u FEDERACIJU DRŽAVA UJEDINJENIH NARODA, sa jednim zajedničkim parlamentom i zajedničkom policijom za održavanje reda i sprečavanje delikventnih pojava u daljem razvoju drušvta na planeti Zemlji.Sarajevo,15.05.2017.god.                Prof.Ahmed Korić,dipl.ing.maš.


12.10.2016.

SAD - IZBORNA DEBATA KANDIDATA TRAMP - HILARI KLINTON

SAD I PREDSJEDNIČKI IZBORI

Več nekoliko mjeseci Svijet očekuje rezultat predsjedničkih izbora u SAD.Ova očekivanja podgrijavaju se posljednja tri mjeseca.Prate se sva dešavanja u toku kampanje i oko nje.Ova «priča» interesantna je za «ostatak svijeta» iz više razloga.Uticaj SAD na dešavanja u Svijetu je izuzetno značajan.Sa dužnom pažnjom i poštovanjem pratimo i mi u Bosni i Hercegovini sa svim dobrim željama za dobar izbor novog Predjednika SAD. Posebno je moju pažnju privukla izborna kampanja sučeljavanje predsjedničkih kandidata u njihovim izbornim nastupima.Ispred Republikanaca nastupa gosp.Tramp,a Demokrate zastupa gospođa Hilari Klinton,supruga bivšeg američkog predsjednika Bila Klintona. Gospođa Hilari pokazala je svoju suzdržanost i visoku kulturu ophođenja u uzajamnom političkom duelu sa gosp.Trampom.Posebno me raduje kandidatura gospođe Klinton - kao prve žene u dugogodišnjoj historiji SAD.Njeni ljudski kvaliteti iskazani su upornim i nesebičnim radom na društveno-političkom planu,a posebno u porodičnom životu.Kao supruga i majka potvrdila je svoju ljudsku ulogu u osjetljivim porodičnim odnosima.Bila je i ostala iskrena potpora radu predsjednikaa Klintona u vrijeme njegovog obnašanja ove vrhunske državničke funkcije.Poznata je narodna mudrost da iza svakog uspješnog čovjeka stoji uspješna žena.Upravo je ovo bio navedeni slučaj. Gospođa Hilari Klinton zaslužuje posebnu pažnju kao žena-majka ,kao prva učiteljica svojoj kćerki koju je na najbolji način odgajala i uzdizala do trenutka njene udaje i do preuzimanja i njene uloge - majke. Budući izbor gospođe Klinton treba da posluži kao putokaz cijelom ostatku Svijeta kako treba uspostaviti trajno povjerenje prema ženama koje čine polovinu postojećeg čovječanstva - a to pretstavlja 3,5 milijardi stanovnika planete Zemlje.Iz potpuno opravdanih razloga ženama-prije svega majkama,treba omogućiti pristup mjestima gdje se donose najznačajnije i najodgovornije odluke od sudbinskog značaja za opstanak života na planeti Zemlji i svim postojećim oblicima,a posebno opstanak ljudi. Žene-majke su nositeljice reproduktivne sposobnosti čovječanstva i od njihovog odgojno-razvojnog uticaja na djecu u prvih 7 godina života,a i kasnije, u toku punog odrastanja,njihov uticaj je nezamjenjiv,a uloga najodgovornija u svakom pogledu.Duboko vjerujem da će u nadolazećim vremenima ovo biti od odlučujućeg uticaja na uzajamno ponašanje ljudi,uspostavljanje uzajamnog povjerenja - kao najneophodnijeg faktora uspostavljanja trajnog mira na našoj planeti Zemlji,faktora neupitnog opstanka čovječanstva. Za ovu nezamjenjivu i najodgovorniju ulogu žena - ulogu majki treba obezbjediti njihovu edukaciju ,dovoljno obimnu i kvalitetnu - kako bi žene-majke svoju ulogu do kraja kvalitetno održale.Posebno treba očekivati njihov pozitivan uticaj na nove generacije ljudi u trajnom obustavljanju dalje ZLOUPOTREBE NAUKE , koja u postojećim uslovima ugrožava opstanak života na našoj ojađenoj planeti Zemlji Budući izbor gospođe Klinton za mjesto Predsjednice SAD biće jedan od najznačajnijih događaja za budućnost svih pozitivnih razvojnih uticaja na Zemlji. Molim sve žene,a posebno majke SAD ,kao i sve dobronamjerne i čestite pripadnike muškog dijela čovječanstva,da podrže ovaj izbor.

09.10.2016.

SAMIT G20 U KINI - OPSTANAK ŽIVOTA NA PLANETI ZEMLJI

SAMIT G 20 U KINI 2016.GOD.

Ovaj začajni Samit G 20 održan je u NR Kini 04. i 05. 2016.god..Bio je posvećen razmatranju globalne razvojne politike,unapređenju međusobne saradnje u oblasti ekonomskih odnosa,te razmatranju i drugih značajnih pitanja na globalnom nivou.Poseban događaj bio je potpisivanje Ugovora između SAD i Kine o smanjenju štetnih plinova,posebno CO2 ,te pristupanju Međunarodnom ugovoru o smanjenju globalnog zagrijavanja umanjivanjem emitovanja štetnih plinova - gasova- u atmosferu i umanjivanju stvaranja tzv. «stakleničkog efekta».Ovaj Međunarodni ugovor formiran je u Parizu 12.12.2015.god.na sastanku svih predstavnika 193. članice UN-a. Pristupanje Međunarodnom ugovoru o smanjenju globalnog zagrijavanja na samitu u Kini potpisali su predsjednici SAD i Kine,te time dali značajan doprinos rješavanju ovog gorućeg globalnog problema. U sklopu ovog problema otvara se jedno od najznačajnijih pitanja - kako i kojim sredstvima ostvariti rješavanje pitanja globalnog zagrijavanja planete Zemlje ? Postojeći nivo naučnih saznanja o ovom pitanju nameće potrebu - prije svega - racionalnije korišćenje energetskih potencijala pri proizvodnji čelika i drugih proizvodnih procesa koji zahtjevaju upotrebu velikih količina fosilnih goriva i električne energije dobijene upotrebom fosilnih goriva u termoelektranama.Uz naznačeni izvor aerozagađenja pojavljuju se i mnogobrojna ložišta koja koriste fofilna foriva za zagrijavanje stanova,posebno individualnih stambenih objekata širom planete Zemlje.Samo djelimično ovaj problem je umanjen korišćenjem zemnog plina,tamo gdje je on dostupan i gdje je njegova upotreba ekonomski opravdana. Drugi izvor «stakleničkih plinova» predstavlja milijarda automobilskih motora koji svakodnevno svojim ispušnim sistemima-sustavima - u atmosferu izbacuju ogromne količine štetnih gasova,posebno CO2 ,NO2 i SO2. Rješavanje ovog pitanja u značajnoj mjeri doprinijelo bi istraživanjima i razvojem proizvodnje standardiziranih sistema filtera sa regenerativnim svojstvima njihovog dugotrajnog kvalitetnog rada.Trebalo bi razviti triglavna tipa naznačenih filtera: - Za ugradnju u odvodne dimne sisteme Velikh industrijskih ložišta; - Za ugradnju u odvodne sisteme dimnih plinova Malih ložišta /individualni stambeni objekti/; Napomena: ovoj vrsti filtera treba da predhovi standardizacija dimnih kanala sa svojim izl Izlaznim otvorima; - Za ugradnju u izduvne - ispušne sustave - sisteme na motornim vozilima svih vrsta i i namjena . Rješavanje svih najznačajnijih svjetskih -globalnih problema zahtjeva golema materijalna ulaganja i stručnu kadrovsku strukturu.Značajniji dio finansijskih problema riješio bi se uspješno umanjenjem ZLOUPOTREBE NAUKE i ulaganja u «namjensku proizvodnju» - «Industriju smrti» ,a KORISNU UPOTREBU NAUKE uvesti HITNO u rješavanje svih gorućih problema opstanka svih vrsta života na planeti Zemlji ,posebno LJUDI-ČOVJEČANSTVA u cjelini.

03.08.2016.

MISAO I DJELO - JEDAN ČOVJEK,JEDNO ČOVJEČANSTVO ,JEDNA BUDUĆNOST

MISAO I DJELO - JEDAN ČOVJEK , JEDNO ČOVJEČANSTVO I JEDNA BUDUĆNOST Povod da napišem ovaj tekst pronašao sam u dešavanjima koja još uvijek traju u Parizu. 195 zemalja vodi raspravu o jednom gorućem svjetskom problemu koji glasi: ZATOPLJAVANJE KOJE TRAJE NA PLANETI ZEMLJI -SADAŠNJE I BUDUĆE POSLJEDICE PO OPSTANAK ŽIVOTA NA ZEMLJI. Uticaj čovjeka na naznačena dešavanja i njegov odnos prema vlastitoj budućnosti - odrednica su svih budućih dešavanja. Čovjek je nedino biće koje posjeduje razum i koji korišćenjem ovog neizmjernog bogatstva dokazuje i istrajava u dokazivanju svojih stvaralačkih sposobnosti. Već sam više puta spominjao dvije najznačajnije riječi koje su svemoguća odrednica svih budućih zbivanja u našim životima.Opet ću da ih ponovim : UPOTREBA I POVJERENJE. Zloupotrebom POVJERENJA ljudi u svojim uzajamnim odnosima reprodukuju NEPOVJERENJE. NEPOVJERENJE reprodukuje STRAH I NEIZVJESNOST daljih tokova života.Poslije ove pojave nastaje potreba da se osiguravamo prema «ZAKONU JAČEG».Treba nam sredstvo za odbranu od onog koga se bojimo.Treba nam ORUŽJE ! Ovaj slijed dešavanja traje već stotinama i hiljadama godina.I ne prestaje da traje. Život u posljednjih dvije stotine godina obogaćen je veoma brzim razvojem nauke, i njene primjene razvojem različitih vidova tehnologija, i zbog toga smo izuzwtno ponosni na svoja znanja i svoje stvaralačke sposobnosti.STRAH indukovan uzajamnim NEPOVJERENJEM podredio je sva razumna promišljanja nerazumnim postupcima razvoja i unapređivanja tehnologije uzajamnog ubijanja i zastrašivanja -tako se stvorila INDUSTRIJA SMRTI - VOJNA INDUSTRIJA sa nesagledivim potrebama ulaganja svim raspoloživih resursa -ljudskih,materijalnih,teritorijalnih,novčanih... Ovaj tragični razvoj ljudske misli i ljudskog stvaralaštva ovjekovječen je jasnim i neoborivim dokazima koje je donijelo XX stoljeće - PRVI I DRUGI SVJETSKI RAT ,i ratovi u drugoj polovini XX stoljeća. Dalji razvoj događanja sa početka XXI stoljeća jasno nam nudi uvid u posljedice minulih dešavanja : SEOBE NARODA, DRAMATIČNA STRADANJA LJUDI I NENADOKNADIVO UNIŠTAVANJE MATERIJALNIH DOBARA I LJUDSKIH ŽIVOTA - UZ ZASTRAŠUJUĆE POSLJEDICE PROIZVODNJE NEOPHODNIH MATERIJALA ZA PROIZVODNE AKTIVNOSTI INDUSTRIJE SMRTI - ŽELJEZA I ČELIKA. Za proizvodnju ovih strateških sirovina neophodne su ogromne količine uglja i koksa,dobivenog od kvalitetnih vrsta uglja.Kako proizvodi vojne industrije - industrije smrti izuzetno brzo zastarjevaju,neophodno je «pretapanje» ogromnih količina zastarjelog materijala u nove količine inoviranog - za dalju savremeniju i ubojitiju tehniku smrti. I sada se sa čuđenjem pitamo :odkud toliko ugljen monoksida i ugljendioksida u atmosferi koja se pretvorila u «staklenik»za pegrijavanje atmosfere i izazov svih negativnih klimatskih promjena sa zastrašujućim posljedicama koje nam prijete opstankom u nekim budućim vremenuma. Ako proizvodnja jednok najnovijeg tipa vojnog aviona košta «samo»400 milijardi dolara,pitajmo se šta ostaje i preostaje običnim ljudima za njihovo preživljavanje,opstanak njihovog potomstva i svega ostalog.Iz prostranstava Azije krenuše rijeke izbjeglica prema Evropskog kontinentu -prema EU bogatoj i ugodnoj za sigurnost opstanka i koliko-toliko sigurno preživljavanje.Svakodnevno pratimo tragična kretanja izbezumljenih ljudi,žena i djece u naručju svojih majki - ojađenih i zabrinutih ,zaustavljenih pred rampama moćnih državnih i šengenskih granica.Očaj,patnja i bijeda - sinonimi su za budućnost čovječanstva. Da nešto zapazimo: Čovječanstvo se sastoji iz dvije svoje polovine - muške i ženste. Ženska polovina predstavlja reproduktivnu sposobnos čovječanstva.Žene ,poseno žene-majke imaju izuzetno odgovornu ,i uz to uzvišenu ulogu u rađanju novih ljudi,njihovom podizanju i njihovom pripremanju za budući život.Te prve učiteljice u životu svakog čovjeka - žene-majke ulažu sve svoje sposobnosti i sve svoje energetske potencijale na podizanje svoga potomstva,uče ih prvim koracima u životu,prvim izgovorenim riječima,prvim pojmovima sa kojim se svako dijete susreće,prvim kontaktima sa okolinom u kojoj žive,prvim međuljudskim odnosima ... i svemu ostalom što slijedi u toku prvih 6- 7 godina života u neraskidivoj zajednici «majka i dijete».Od kakvog će uticaja i značaja za budući život novog ljudskog bića - novog budućeg čovjeka - imati majka,zavisi od njenog znanja i predznanja ,neophodnog da svoju ulogu prve učiteljice u živoru svakog čovjeka , u potpunosti obavi na najbolji i najsvrsishodniji način.Ti temelji života, koji se ugrađuju u svako dijete uz majčinu iskazanu neizmjernu ljubav,predstavljaće osnovu za nadgradnju svih budućih životnih sadržaja,formiranje svih opredjeljenja,svih ljudskih karakternih crta,svih iskazanih talenata ,moralnih i materijalnih sposobnosti.Iz naznačenih razloga,neophodno je da se ukaže svaka vrsta pomoći i razumjevanja u fazi osposobljavanja za mlade žene-majke za iskazanu ulogu najodgovornije učiteljice - prve učiteljice svakog čovjeka na planeti Zemlji.Nažalost,uloga žena - posebno uloga majki marginalizirana je.One su,u najvećem broju slućajeva,isključene iz procesa odlučivanja o najbitnijim pitanjima savremenog života - posebno o budućnosti novih generacija ljudi koje upravo podižu ulažući svu svoju stvaralačku energiju i sposobnosti. Uzrastanje svijesti u razvoju svakog čovjeka mnogo će se lakše odvijati u pravcu odgovornosti prema drugim ljudima,odgovornosti prema uslovima zajedničkog života - od kojih je najznačajnije očuvanje životne i radne sredine u kojoj će se odvijati svi stvaralački i produktivni oblici života budućih ljudi.Iz ovih razloga neophodno je da prihvatimo ove iskazane zaključke o majkama sadašnjih i budućih generacija - majkama budućih predsjednika država,budućih konstruktora i stvaralaca svih tehničkih projekata i rješenja,svih ljekara i doktora nauka,svih pravnih eksperata,svih delegata u Savjetu bezbjednosti UN-a i svih budućih predstavnika -delegata Država uGeneralnoj Skupštini UN-a,svih Generala,Maršala i svih vrhunskih umjetnika i graditelja nove ljudske budućnosti.Posebnu ulogu vidim budućih vjerskih učitelja svih konfesija,predvodnika svih konfesija i organizacija koje se bave vjerskim životom i vjerskim pitanjima na planeti Zemlji.Kako će svi pobrojani velikodostojnici i najuticajniji budući ljudi na planeti Zemlji UPOTREBITI svoja znanja,svoje sposobnosti,svoje talente i svoja opredjeljenja - u velikoj mjeri će zavisiti od opredjeljenja i kvalitetnog rada i sposbnosti MAJKI - TIH PRVIH UČITELJICA u životu budućih ljudi.Za buduće majke neophodno je pripremiti i prve praktične PRIRUČNIKE -sa svim neophonim informacijama o ostvarivanju naznačene nezamjenjive uloge koju će imati u radu sa svojom djecom,sa posebnim osvrtima na savremena znanja iz oblasti dječije psihologije,načina života i potreba svakog djeteta - od zdrave ishrane,higijenskih uslova,do korektnog ponašanja u obiteljskom životu svake obitelji ,porodice koja predstavlja osnovnu ćeliju čovječanstva - bez obzira koliki će biti broj u konačnoj sumi budućih ljudi na Zemlji. Posebnu ulogu u razvoju daljih događanja na planeti Zemlji imaće dalji razvoj UN-a i njenih članica -Država koje je budu činile.Iz navedenih razloga,neophodna je dalja organizaciono - kadrovska i materijalna dogradnja ovog velikog i odgovornog sistema usmjeravanja i dogradnje svih budućih planskih i nadzornih antivnosti sa značajnijim stepenima odgovornosti,prava i obaveza ove najodgovornije Svjetske organizacije UN-a za sva buduća sigurnosna ,razvojna i društveno-politička stanja i zbivanja na našoj zajedničkoj planeti Zemlji.Sad već treba početi sa pripremama za osnivanje KONFEDERACIJE DRŽAVA UN,sa jedinstvenim parlamentom i jedinstvenim ekonomsko-monetarnim sistemom/sustavom/ i jedinstvenim sistemom uzajamne sigurnosti,te jedinstvenim sistemom obezbjeđenja zdrave i sigurne životne sredine za sadašnje i buduća pokoljenja ljudi.Ovo pruža mogućnost da se ostvari opšte razoružanje u Svijetu,da se oslobode ogromna novčana sredstva i privredno-proizvodni resursi za brži razvoj nerazvijenih područja na zemlji i spriječi katastrofalna pojava «seobe naroda» iz nerazvijenih u razvijena područja,sa svim mogućim zastrašujućim posljedicama za cijelo čovječanstvo. Vremena za odgađanja nzanačenih promjena nema - treba da se na ovim poslovima što prije angažuju svi oni koji mogu da doprinesu boljoj budućnosti svih vidova života na Zemlji , a posebno ljudi - kao jedine razumne vrste živih bića na zemlji.

19.07.2016.

NAUKA O OPSTANKU ČOVJEČANSTVA - DANI ZASTRAŠUJUĆIH DEŠAVANJA

DANI ZASTRAŠUJUĆIH DEŠAVANJA

14.07.2016.god. u gradu Nici ,na francuskoj Azurnoj obali, desio se zločin nad ljudima nezapamćenih razmjera i na zastrašujuće brutalan način. Vozač kamiona težine 19 tona u punoj brzini zabio se u masu ljudi koja je proslavljala Dan Bastilje - nacionalni praznik Francuza i svih slobodoljubivih ljudi na planeti Zemlji.Slavio se praznik rađanja slobode slobodoumnih ljudi cijelog Svijeta - rađala se vizija slobode ljudi na planeti Zemlji pod znakom»Sloboda,Bratstvo ,Jednakost» ! Dan rušenja Bastilje trebao je da označi dan rušenja svih tamnica na planeti Zemlji - ili bar početak ovog veličanstvenog dešavanja. Na rivi ovog mediteranskog grada sakupilo se mnoštvo ljudi - majki sa djecom,žena ,djece i staraca - ljudi svih uzrasta i zanimanja,različitih društvenopolitičkih opredjeljenja i socijalnih statusa.Ipak,svi su bili ujedinjeni oko proslave naznačenog simbola oslobođenja ljudi i slobode za sve ljude. Građanin Francuske afričkog porijekla dovezao se kamionom i nekontrolisanom brzinom uletio je u masu ljudi gazeći i uništavajući sve pred sobom.U ovom suludom stampedu ubijena su 82 ljudska bića - uništeno je deset dječijih života,na desetine drugih je teško ozlijeđeno,preko dvije stotine teško ozlijeđenih odraslih ljudi u nastupajućem talasu stradanja i ubijanja na najbrutalniji način. Dan kasnije ,udarna vijest koju smo mogli saznati sa naših malih ekrana,obavještavala nas je o Vojnom udaru u Turskoj , o dešavanjima koja su obećavala stradanja nevinih ljudi u širokim razmjerama - masovna ubijanja,hapšenja i uvođenje jednog naroda u široki krug bijede i svekolikih nevolja uništavanjem legalno izabrane Vlade i osnovnih principa demokratskog društvenog uređenja za koje su se masovno opredjelili građani ove zemlje. U jeku turističke sezone, koja je obećavala dobrobit svim građanima koji su učestvovali u ovoj privrednoj aktivnosti,a i samih turista koji su odabrali ovu zemlju za svoj godišnji odmor,pojavilo se zlo dešavanje sa svim zastrašujućim posljedicama. Armija jedne zemlje kao što je Turska,zadužena za održavanje reda i sigurnosti u životu svojih građana,a i građana iz svih dijelova Svijeta koji su odabrali ovu zemlju za svoj odmor, našli su se u životnoj opasnosti u novonastupajućim pogubnim dešavanjima. Masovni izlazak građana Turske na ulice Istanbula,Ankare i drugih velikih gradova ove lijepe i nama prijateljske zemlje,osujetio je ovu opasnu avanturu neodgovornih ljudi i potvrdio demokratski izbor svog načina života uz svog legalno izabranog predsjednika ,gospodina Erdoana i članove legalno izabrane Vlade i Parlamenta. Šta nam pokazuju ova dva slučaja ,koja su se desila u tako kratkom vremenu? Uz sva dosadašnja dešavaja širom Svijeta,kao što su ratovi na Bliskom i Srednjem Istoku,napadi terorista u različitim gradovima na svim kontinentima ove ojađene planete Zemlje,pojava ogromnog broja izbjeglica i njihovo haotično kretanje prema izabranim zemljama svoga spasa ,ukazuju na narastanje haotičnog stanja na našoj planeti Zemlji i njenu nemoć da se suprotstavi poplavi zla kojoj neće biti kraja,ukoliko se RAZUM LJUDI ne probudi i krene u odlučujuću borbu za ostvarenje reda,rada i discipline u zajedničkom ponašanju svih ljudi na Zemlji.U ovoj zajedničkoj borbi svih razumnih ljudi treba da se ostvari najznačajniji zajednički cilj ove borbe - povratak uzajamnog povjerenja među ljudima -pojedincima , narodima i državama. U različitim zemljama i u različitim prilikama dokazalo se da su armije u pojedinim zemljama «Države u Dražavi»,da su u pojedinim prilikama sklone da djeluju suprotno od razloga i ciljeva svoga postojanja i da sprovode okupaciju vlastite države koja ju je stvorila i obezbjedima njeno održavanje. Osnovni princip djelovanja odvija se po «zakonu jačeg»,bilo da djeluju unutar vlastite države,ili da ugrožavaju slobodu i nesmetan život i razvoj susjedne zemlje - ili više susjednih zemalja. Ovo potvrđuju Svjetski ratovi - Prvi i Drugi svjetski rat,kao i ratovi koji su se dešavali u svim ranijim,a i kasnijim vremenima na cijeloj planeti Zemlji. O ovim stanjima i zbivanjima već sam dovoljno napisao u tekstovima koje sam do sada objavio ,a posebno u tekstu»Naš rat protiv svih ratova»-«Manifest ljudskog razuma na planeti Zemlji». Sva dosadašnja dešavanja ukazuju na nasušnu potrebu hitnog objedinajvanja svih zemalja Svijeta pod zastavom UN-a /195 država - članica UN-a/. Postojeći sistem organizovanja UN-a, koji se nije bitnije mijenjao u posljednjih 70 godina,kao i POVELJA UN-a,koja predstavlja osnovni dokument o osnivanju ove svjetske organizacije,u značajnoj mjeri odudaraju u svojoj primjeni - kada to nalažu potrebe u toku pojedinih dešavanja.Današnja uloga UN-a više liči na ulogu «Svjetskog vatrogasca» koji djeluje kada nastanu «požari» koje treba da gase na različitim lokacijama naše Planete.Nedostaju ozbiljni pristupi u blagovremenoj prevenciji nastupanja «nesretnih slučajeva» i «nesretnih dešavanja» - metode djelovanja i postojanje efektivnih metoda i postupaka /sredstava/ za brzo i učinkovito odklanjanje uzroka ,a ne nastupajućih posljedica - zastrašujućih zbivanja. .Obezbjeđenjem aktivnog pristupa žena -majki sa svih meridijana naše Planete mjestima donošenja najznačajnijih odluka o rješavanju različitih problema iz oblasti opstanka života na planeti Zemlji ,posebno opstanka ljudi - čovjeka kome je svaka majka prva učiteljica u životu i doživotni prijatelj u borbi za NJEGOV opstanak u svim vremenima i na svakom dijelu planete Zemlje - jedan je od sigurnih uslova iznalaženja pravih rješenja naznačenih problema. POKRETANJE pitanja dalje KORISNE PRIMJENE NAUKE ,te sprečavanje njene dalje ZLOUPOTREBE, treba da na neposredan i siguran,sveobuhvatan način onemogući masovna izdvajanja materijalnih resursa za razvoj «Vojne industrije» svih zemalja u Svijetu i osigura ulaganje ovih sretstava za razvoj obrazovanja u svim sferama primjene nauke i njenog daljeg korisnog usmjeravanja u rješavanju nagomilanih životnih problema - kojim nema kraja. Umjesto vojnih škola i vojnih akademija,u kojim se danas širom planete Zemlje proučavaju postupci i metode uzajanmog ubijanja ljudi i njihovo masovno stradanje i obogaljivanje,uz zastrašujuće djelovanje PTSP-a kod onih koj iprežive strahote ratova i ratnih sukoba,treba da se otvaraju stručne škole za obrazovanje kadrova koji će rješavati pitanje kultivisanja zemljišta za proizvodnju hrane,iznalaženje novim metoda i postupaka za proizvodnju proizvoda široke potrošnje,za dalji razvoj jeftinijih komunalnih usluga,za razvoj obrazovnih sistema-sustava,poizvodnju i istraživanje u oblasti farmaceutske industrije i njenih potreba,i sveg ostalog što nudi pomoć i spas u razvoju i održavanju svih oblika života na Zemlji - posebno čovjeka - kao najodgovornijeg faktora svih promjena,stanja i zbivanja - danas na planeti Zemlji,a sutra -možda i u Kosmičkim prostorima sa bezgraničnim i nesagledivim mogućnostima koje postoje i stoje na raspolaganju nekim budućim ljudima. Ne dozvolimo da planeta Zemlja postane TAMNICA ČOVJEČANSTVA i poligon za uništavanje svih postojećih oblika života od koji ovisi i opstanak čovjeka.

01.07.2016.

NAUKA O OPSTANKU ČOVJEČANSTVA - BUDUĆNOST ŽIVOTA NA ZEMLJI

RAMAZANSKA PORUKA SVIM LJUDIMA RAZUMOM OBDARENIM Povod da napišem ovu poruku dalo mi je posljednje dešavanje prije dva dana na aerodromu u Istanbulu.Trojica terorista - samoubica ubili su 42 ljudska bića - 42 čovjeka ,nedužna i bez bilo kakvog povoda za doživljavanje ovakve nasilne smrti.Za ovaj zločin izabran je mjesec posta,mjesec molitvi i obavljanja dobrih dijela ,za one koji su pripadnici Islama. Žrtve ovog gnusnog masakra bili su ljudi i drugih vjeroispovjesti.Svi zajedno bili su samo ljudi dobre volje i uljuđenog ponašanja. MOJE DUBOKO SAUČEŠĆE ZA SVE NASTRADALE - BAŠUN SAGOSUN ! Uz ovaj broj ubijenih ranjavanje su doživjeli i drugih 196 ljudi - žena,djece i starijih osoba. Ovo se već dešavalo u Parizu,Londonu,Brislu,Ankari,Kairu,Bagdadu,Moskvi,Njujorku..... Da ne spominjem masovna stradanja građana Sirije i Afganistana,i drugih mjesta i gradova zastrašujućeg ubijanja i svekolikog uništavanja nedužnih ljudi . Već sam uputio nekoliko tekstova vezanih uz pomenuta događanja.Posebno sam označio uzročno-posljedične veze ovih događanja sa događanjima u toku minulog - XX stoljeća - posebno praveći osvrt na dva užasavajuća Svjetska rata - Prvi i Drugi. XX stoljeće je stoljeće izuzetno golemog napredka nauke u svim oblastima ljudskog stvaralaštva - posebno tehničkih znanosti i medicine.Neodgovornost ljudi javlja se kao posljedica lošeg obrazovanja izborom loših vaspitno-obrazovnih kadrova,neprimjerenih nastavnih planova i programa stvarnim potrebama života ljudi na ovoj ojađenoj planeti Zemlji,zanemarivanje obrazovanja žena i uskraćivanje osnovnih njihovih ljusakih prava i prava ŽENA- MAJKI,njihova blagovremena edukacija da budu sposobne i pravilno usmjerene za rad PRVIH UČITELJICA U ŽIVOTU SVAKOG ČOVJEKA . Drugi problem je MASOVNA ZLOUPOTREBA NAUKE koju sada tako ostrašćeno zločinačkim namjerama kosite TERORISTI svih kategorija i zločinačkih namjera širom planete Zemlje,sijuči strah i uništavajući uzajamno povjerenje među ljudima - kao najteži oblik nereda na Zemlji . A Svemogući i Sveznajuće ne voli one koji prave nered na Zemlji! Njih za ove zločine čeka kazna neizmjerna! Nisu neuki ljudi stvorili sredstva za masovna ubijanja ljudi i uništavanja života na Zemlji!Ko raspolaže sa proizvodnjom ovim zastrašujućih sredstava,ko ih čuva u svojim skladištima i «ispod ruke» prodaje zlonamjernim ljudima!? Nove generacije mladih ljudi treba da se upoznaju sa strahovitim gubicima koje proizvode ratovi - posebno oni iz XX stoljeća.Historija - Povjest ,kao predmet koji se izučava u obrazovnim sistemima - sustavima obrazovanja svih škola u Svijetu,treba da omogući prikazivanje autentičnih filmskih djela ratnih reportera - snimljenih na mjestima autentičnih dešavanja.To treba da vidi omladina u svih 195 zemalja - članica UN-a, i uz pomoć i djelovanje UN-a - Sektora za obrazovanje i razvoj omladine. Posebnu obavezu za poboljšanje sigurnosti u životu ljudi na Zemlji, i izgradnju uzajamnog povjerenja među ljudima,treba da preuzmu postojeće Vjerske zajednice svih svjetskih vjerskih opredjeljenja - da iz svojih redova isključe one koji su se opredjelili za terorizam i druge zločinačke djelatnosti. Samo masovan otpor narastajućem zlu ,izveden na najbolje organizovan način,može dovesti do pozitivnih rezultata.U ovih aktivnostima najodgovornija je OUN-a , koji treba osposobiti za obavljanje ovog izuzeno odgovornog i važnog posla.


Stariji postovi

<< 06/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
40448

Powered by Blogger.ba